ENGLISH

学院新闻

当前位置: 首页 > 学院新闻 > 通知公告 > 正文 通知公告

关于本学期期末考试日程安排的通知

来源 :马克思主义学院门户管理员发布日期:2008-06-01点击量:
各院、部、研究中心: 
   我校2007-2008学年第一学期本科教学的期末考试日程已经排定 (具体考试安排见附件),希望有关部门遵照执行。 
  
                                        教务处 
                                                2007年12月5日  
   
2008521104408.xls 

中国政法大学 Copyright © 2020 All Rights Reserved